Hoe ontwikkelt u een goede visie?

Een heldere visie is belangrijk om een duidelijk toekomstbeeld te creëren voor uw bedrijf. Heeft u eenmaal een duidelijk toekomstbeeld voor ogen kunt u direct resultaat gericht aan de slag.

Inventarisatie

We beginnen met een inventarisatie, teneinde ons een beeld te kunnen vormen van waar we medewerkers moeten coachen en trainen. Zodra we weten waar de kennis en de vaardigheden van de werknemers in het bedrijf liggen en welke potentiële mogelijkheden zij in zich hebben kunt u gaan bijsturen en eventuele tekorten gaan aanvullen.

Waar wilt u staan over 5 tot 10 jaar?

Het werkt verhelderend voor uw visie als u zich duidelijk een plaatje kunt schetsen van wat u wilt bereiken in een X aantal jaren met training en coachen zodat uw huidige en toekomstige klant tevreden zal zijn.

Ontwikkelingen binnen de sector

Met sommige producten gaan de ontwikkelingen zo snel dat op het moment dat een nieuw product op de markt gelanceerd wordt de opvolger al in de testbanken staat. Het is zaak dat u de ontwikkelingen in uw sector nauwgezet volgt. Training van het zittende management zodat de boel niet verstoft en veranderingen van het management kunnen hieraan bijdragen.

Wat willen de medewerkers?

Heel belangrijk is dat de motivatie onder de medewerkers hoog blijft. Omdat bij doelgericht managen de normen aangescherpt worden kan hierdoor wrevel ontstaan. De medewerkers coachen op een dusdanige manier dat ook zij betrokkenheid voelen bij het proces gaat het best met trainen communicatie en feedback. Medewerkers willen zich gewaardeerd voelen, met een gedegen coaching van uw leidinggevenden op de werkvloer dient u ervoor te zorgen dat u tevreden bent over uw medewerkers en zij over de generale leiding.

Moet ik de medewerkers erbij betrekken?

Dat hangt af van het product of dienst dat u levert. Belangrijk is dat de klant tevreden is en als dit valt of staat met de taak van de medewerker dan zijn klant- en productgerichte trainingen van de medewerkers zeker gewenst en zullen ook zij hun zegje willen doen. In samenwerking met een goede coach en trainer communicatie doet u er niet verkeerd aan de medewerkers erbij te betrekken. Dit schept rust in uw bedrijf en zorgt dat de neuzen allemaal dezelfde kant op gaan (of blijven) staan.

Een visie uitstippelen voor een bedrijf eist vakkennis en ervaring. U bent expert in uw eigen vakgebied. Resultaatgerichte bedrijfstrainingen laat u voor uw eigen gemak verzorgen door een ervaren trainer Coach.