Leiderschap

Openheid creëert onverwachte mogelijkheden.

Met ruim 30 jaar ervaring als middel manager, ondernemer en trainer coach ben ik in staat u op een redelijk eenvoudige wijze in uw kracht/rol/positie te versterken. Met vallen en opstaan heb ik succesvol leiding gegeven aan zeer uiteenlopende teams van afdelingen, kantoren en rayons. Kleine en grote teams van administratie, productie, verkoop, balie, facility en consultants tot specialisten en vestigingsdirecteuren. Juist vanwege het goed kunnen omgaan met een diversiteit van mensen en teams ben ik een trainer coach die zich op ieder niveau en binnen elke organisatie kan inleven en kan doorpakken.

Visie en methode

In het coachen van een leidinggevende hanteer ik de volgende visie en methode:

 • Creëer je volledige energie
  Negatieve energie moet uit je hoofd verdwijnen. Met iets wat je dwars zit, verlies je energie die je niet voor de juiste dingen kunt gebruiken.
 • Als het werkt, ga je er ook mee werken
  Je eigen praktijk integreren met de theorie. Zichtbare resultaten beklijven en creëren energie voor het vervolg.
 • Principes als houvast voor je gedrag
  Aan principes hecht je waarde, daar geloof je in en is bepalend voor hoe je iets aanpakt.
 • Maak het niet moeilijker dan het is
  Sla het plat en maak het met enkele inzichten jezelf gemakkelijk. Als je deze inzichten je eigen maakt en doorleeft wordt het jouw natuurlijk gedrag.

Tijdens de intake ga ik ga samen met u op zoek naar de koppeling van “wie ben je, wat zijn je talenten, waar zit je passie en wie wil je ten opzichte van je zelf en je omgeving zijn en welke resultaten wil je bereiken”.

Plan van Aanpak

Na het uitgesproken vertrouwen maken we een Plan van Aanpak met doelstellingen.

Vervolgens gaan we met dit plan van aanpak aan de slag  en wordt het tijd om met elkaar te ontdekken hoe en waarom de ander er zo inzit, waar hij tegen aanloopt en waar we naar toe gaan werken.

Mijn rol van de trainer/coach is er om u als leidinggevende bewust te maken van uw doen en laten en de gevolgen daarvan. Daarna werken we met inspirerende inzichten (samen) naar resultaatgerichte verbetering. Vervolgens toepassen, doen en daar waar noodzakelijk ondersteunen, aanscherpen en verankeren.

Leiderschap Coaching

Het traject is maatwerk en wordt na de intake in overleg met u bepaald. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Onderwerpen die mogelijk tijdens de coaching besproken kunnen worden zijn:

 • Hoe bouw ik aan vertrouwen
 • Constructieve feedback
 • Hoe doorgrond ik een probleem
 • Kan ik de ander veranderen
 • Delegeren, controleren, coachen of begeleiden
 • Hoe kom ik tot een besluit
 • Hoe maak ik mijn droom waar
 • Hoe deel ik mijn tijd in
 • Functioneringsgesprekken
 • Beoordelingsgesprekken