Veranderprocessen, ontwikkeling en integreren

Als je geen gezamenlijk doel hebt, kun je niet scoren.

Je wordt als persoon en als team of organisatie erkend, herkend en gewaardeerd om wie je bent en om je toegevoegde waarde. Dan is het essentieel dat alle medewerkers dit ook onder woorden kunnen brengen en dit toegewijd en als vanzelfsprekend consequent uitdragen en ernaar handelen. U zou graag willen dat u als team of organisatie allemaal hetzelfde doel najaagt, dat iedereen zijn maximale bijdrage daaraan levert.

Plan van aanpak

Als leidinggevende en later als trainer coach heb ik de meeste successen bereikt door met elkaar de visie en missie van het bedrijf te bepalen. Dit creëerde zoveel meer betrokkenheid, passie en energie en leidde tot (verhoging van) plezier en prestatie. Die keren dat ik om wat voor reden dit onderwerp minder aandacht gaf, heeft het mij en de medewerkers veel energie en gedoe gekost om het toch nog enigszins in goede banen te leiden.

Stap 1: Een TEAM creëren

TEAM staat voor Trots Eigenaarschap Aandacht Meedoen. Van ieder-voor-zich tot een harmonieuze samenwerking. Het doel van deze eerste stap is om, na het geven van een heldere achtergrond en doelstelling, elkaar op een luchtige wijze nog beter te leren kennen. Er zullen zaken boven water komen die van belang zijn en waar we het bestaan van niet wisten. Uw medewerkers krijgen inzicht in elkaars drijfveren, kwaliteiten én belemmeringen. Hierdoor ontstaat onderling begrip en vertrouwen…  de basis voor optimale resultaatgerichte samenwerking!

Stap 2: Missie en Visie vaststellen

Waar staan we voor en waar gaan we voor? Na deze sessie weet iedereen het antwoord op deze vragen. Uw medewerkers zullen weten waar ze aan toe zijn, zullen zich meer betrokken voelen bij het product, de criteria en de doelen. Aan de hand van “DNA”-achtige vragen bepaalt de groep met elkaar de kernwaarden, kernkwaliteiten, functie, onderscheidend vermogen en wat ze met spirit en goede samenwerking willen bereiken. Om dat waar te maken wordt met elkaar vastgesteld welk gedrag daarvoor noodzakelijk is. Met dit door iedereen gedragen fundament wordt men als persoon en als team ‘eigenaar’ van de doelstellingen en de criteria waarbinnen dit moet gebeuren. Kortom, maximale gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid waarbij het een vanzelfsprekendheid wordt om alle krachten maximaal in te zetten.

Stap 3: De integratie; hoe gaan we dat waarmaken?

Dit is maatwerk en sterk afhankelijk van de omstandigheden, functie en de rol en grootte van het team en de organisatie. Het kan ook zo zijn dat andere teams of afdelingen betrokken worden bij het proces. Er zal een doorvertaling in en op het werk moeten plaatsvinden en dat raakt veelal de gehele organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het handen en voeten geven van de kernwaarden.

Alle stappen doen wij uiteraard na een grondige intake en in overleg met u.