Functionerings- en beoordelingsgesprekken

de meerwaarde en essentie van periodieke gesprekken

Hoe zorgt u ervoor dat leidinggevenden en medewerkers de functionerings- en beoordelingsgesprekken waardevol vinden? Voor het bedrijf, maar ook voor zichzelf?

Door eenduidige waarderingen en zuivere gesprekken te voeren die een effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van persoon, team en bedrijf.

Verder kijken dan het standaard vragenlijstje en de gebruikelijke gespreksonderwerpen. Dat is de essentie van de training.

Maatwerk

Op basis van de huidige kennis, ervaring en gewoontes binnen uw organisatie wordt er maatwerk in theorie en praktijk geleverd. In mijn speciaal ontworpen methode wordt er op een praktische wijze een directe relatie gelegd tussen de (hogere) bedrijfsdoelen en het daarvoor noodzakelijke gedrag.

Indien er sprake is van meerdere teams in één bedrijf wordt er extra aandacht besteed aan een door alle leidinggevenden eenduidige en zuivere wijze van beoordelen. Om te zorgen voor een krachtig team van leidinggevenden is het van groot belang dat zij elkaar onderling steunen in hun aanpak.

Een eenduidige bedrijfslijn zal ook door de medewerkers als positief worden ervaren en zal veel onnodige discussie en gedoe op de werkvloer voorkomen.