Dagvoorzitter en unieke klantsessies

medewerkers en klanten “boeiend binden”

Wie anders dan uw klant kan uw medewerkers het beste bewust maken van de wensen en behoeften van uw doelgroep! Vanuit een klantgerichte methode discussiëren medewerkers van uw bedrijf met klanten om samen op zoek te gaan naar voor alle partijen rendabelere verbeteringen. U zult zien dat uw team in een paar uur tijd op één lijn ligt met de behoeften van uw klanten.

Situatie

In een bijeenkomst met klanten én medewerkers in één ruimte gaan de klanten uw medewerkers, uw team en de organisatie helpen zich te verbeteren. In een veilige en open sfeer vertellen klanten hun ervaringen om samen met uw medewerkers op zoek te gaan naar verbeteringen.

Om te zorgen voor een goede aansluiting op de doelen en verbeterpunten is een grondige voorbereiding noodzakelijk. In overleg met u als opdrachtgever wordt de situatie besproken, geschikte klanten geïnformeerd en uitgenodigd.

Aanpak

Onder mijn leiding worden uw medewerkers en uw klanten in een sfeer van respectvolle en veilige openheid gebracht. Ik garandeer u dat alle deelnemers zich vrij voelen om datgene te zeggen wat nodig is om in goede samenwerking tot verbeteringen te komen.

openheid creëert onverwachte mogelijkheden

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en/of een concrete casus komen problemen, kansen en wensen in een gestructureerde discussie naar boven. Met behulp van een speciaal ontworpen programma worden de medewerkers bewust gemaakt van wat klanten echt willen, voelen en denken.

Resultaat

Na afloop van deze boeiende bijeenkomst zijn de medewerkers gegarandeerd gemotiveerder om als persoon maar ook als team hun klanten nog beter van dienst te willen zijn. Geïnspireerd en met de verkregen input kunnen zij direct aan de slag.

Bijkomend voordeel is dat uw klanten oprechte aandacht en interesse hebben gevoeld. Dit wordt gewaardeerd en zal het vertrouwen en de binding met uw team vergroten.

Na deze discussie zullen de door klant en medewerkers aangedragen verbeterpunten als ‘aanbevelingen’ worden meegenomen in een rapport voor directie en management. Om te borgen dat er echt wat gaat veranderen, worden er met de klanten concrete afspraken gemaakt over de terugkoppeling van de resultaten.

Deze inmiddels vele malen bewezen methode kan ook ingezet worden om nieuwe klanten te werven.

dagvoorzitter jos van den berg