Het belang van een goed functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek dient om tot verbetering te komen. Als werkgever bespreekt u met uw werknemers de huidige gang van zaken. Dit is onder andere om knelpunten op te sporen. De knelpunten worden vervolgens besproken en er wordt gekeken naar oplossingen. Dit is niet alleen om ervoor te zorgen dat uw werknemers beter kunnen functioneren, het functioneringsgesprek dient ook om de samenwerking te verbeteren en de bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Functioneringsgesprek: wat moet u bespreken?

In een goed functioneringsgesprek komen een aantal punten ter sprake. Zo is het belangrijk om de aard en het niveau van het werk te bespreken met uw werknemer. Hierbij dient ook gesproken te worden over de werkbeleving: onder andere hoe de samenwerking met collega’s verloopt. Daarnaast worden ook de knelpunten en de toekomstplannen besproken.

Functioneringsgesprek: hoe verloopt het?

Wilt u als werkgever een goed functioneringsgesprek houden met uw medewerkers, dan is het allereerst belangrijk om zoveel mogelijk informatie in te winnen over het functioneren van de medewerkers. Informeer elke medewerker dat er een functioneringsgesprek zal plaatsvinden en laat weten welke punten u wenst te bespreken. Uw medewerkers dienen ook de kans te krijgen hun eigen gesprekspunten bij u in te dienen. Bespreek aan het begin van elk functioneringsgesprek altijd even de agenda van het komende gesprek.

In een goed functioneringsgesprek moeten uw medewerkers ook de kans krijgen hun kritiekpunten op u te uiten. Het grootste verschil met een beoordelingsgesprek is, dat bij een functioneringsgesprek beide personen gelijkwaardig aan elkaar zijn. Een goed functioneringsgesprek bepaalt deels de loopbaan van uw werknemers. Tevredenheid is hierbij erg belangrijk, en hieraan kunt u werken naar aanleiding van het functioneringsgesprek.

Functioneringsgesprek: hoe vaak houden?

Op de vraag hoe vaak een functioneringsgesprek gehouden moet worden, kunnen verschillende antwoorden gegeven worden. Dit hangt namelijk af van de noodzaak en de behoefte. Het kan vanuit de wet worden voorgeschreven, maar het kan ook zo zijn dat werknemers zelf behoefte hebben aan een functioneringsgesprek. Bij veel bedrijven wordt een functioneringsgesprek één keer per jaar per medewerker gehouden. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om dit bijvoorbeeld elk half jaar te doen.